PROSPECTUS ZUIDAS AMSTERDAM NOVEMBER 2007

Toelichting documenten

U heeft een CDrom ontvangen met daarop het prospectus Zuidas met bijbehorende bijlagen. Het betreft de concept documenten zoals Zuidas Amsterdam eind 2007 ter besluitvorming zijn voorgelegd aan de gemeente Amsterdam en het Rijk.

De door het College genomen besluiten zijn vervolgens voorgedragen aan de Gemeenteraad.

Tot aan definitieve besluitvorming door gemeente en rijk dienen de documenten op deze CD als concept te worden beschouwd.

-------------------------------------------------------------------

Documenten (klik op links, PDFs openenen in apart venster):

PROSPECTUS ZUIDAS AMSTERDAM NOVEMBER 2007

BIJLAGE 1 (KAART GEBIEDSONTWIKKELING)

BIJLAGE 2 (PROGRAMMA VAN EISEN INFRASTRUCTUUR ZUIDAS)

BIJLAGE 2.1 (Procesdocument PvE)

BIJLAGE 3 (PROGRAMMA VAN EISEN STEDELIJKE ONTWIKKELING)

BIJLAGE 4 (RAPPORTAGE INTEGRAAL ONTWERP)

BIJLAGE 5 (VISIE ZUIDAS)

BIJLAGE 6 (MODALITEITOVEREENKOMST AMSTERDAM)

BIJLAGE 6.1 (Scope beschrijving)

BIJLAGE 7 (MODALITEITOVEREENKOMST STAAT)

BIJLAGE 8 (SAMENWERKINGSOVEREENKOMST)

BIJLAGE 9 (OVEREENKOMST VAN OVERDRACHT)

BIJLAGE 10 (SUBSIDIEOVEREENKOMST STADSREGIO)

BIJLAGE 11 (SUBSIDIEBRIEF PROVINCIE)

BIJLAGE 12 (SUBSIDIEOVEREENKOMST VROM)

BIJLAGE 13 (AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST)

BIJLAGE 14 (OVEREENKOMST VAN VENNOOTSCHAP)

BIJLAGE 15 (STATUTEN / OPRICHTINGSAKTE)

BIJLAGE 16 (TERMSHEET COMPOSERKAVEL)

BIJLAGE 16.1 (Definities Termsheet Composerkavel)

BIJLAGE 16.2 (Rekenkundig Bouwenveloppe Composer)

BIJLAGE 16.3 (Overeenkomst Zuidas 20 december 2004)

BIJLAGE 16.4 (Situeringtekening Composerkavel)

BIJLAGE 16.5 (Grondprijzen Zuidas-Dok)

BIJLAGE 16.6 (Definitief taxatierapport gronden)

BIJLAGE 17 (TERMSHEET GOVERNANCE COMPOSER)

BIJLAGE 18 (SAMENVATTING BUSINESSCASE) [ONTBREEKT op CD]

BIJLAGE 19 (DATABOOK)

BIJLAGE 20 (PLANNING)

BIJLAGE 20.1 (Overallplanning Infrastructuur Zuidas)

BIJLAGE 21 (INTEGRALE RISICOANALYSE) [ONTBREEKT op CD]

BIJLAGE 22 (RISICOINVENTARISATIE ZUIDAS-DOK)

BIJLAGE 22a (Risico Item Lijst Zuidas)

BIJLAGE 23 (BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZUIDAS-DOK)

BIJLAGE 24 (SELECTIELEIDRAAD 2007)

BIJLAGE 24.1 (Bijlage 1 Selectieleidraad)

BIJLAGE 24.2 (Bijlage 2 Selectieleidraad)

BIJLAGE 24.3 (Bijlage 3 Selectieleidraad)

BIJLAGE 24.4 (Bijlage 4 Selectieleidraad)

BIJLAGE 24.5 (Bijlage 5 Selectieleidraad) [ONTBREEKT op CD]

BIJLAGE 24.6 (Bijlage 6 Selectieleidraad)

BIJLAGE 24.7 (Nota inlichtingen 1)

BIJLAGE 24.8 (Nota inlichtingen 2)

BIJLAGE 24.9 (Nota inlichtingen 3)

BIJLAGE 25 (ALGEMENE BEPALINGEN VOORTDURENDE ERFPACHT)

BIJLAGE 26 (OVERZICHT VOORNAAMSTE REGELGEVENDE KADERS ZUIDAS

BIJLAGE 27 (Brief Belastingdienst)